Amika.rs

НАСЕЉАВАЊЕ ВИЗ@НТИЈЕ


Полицијски досије – Прекобарац, Прекобарски...

Биохемијски код: 08ZW-351QY-666AAA-N
Није на потерницама.
Привремено усељен.
Порекло овдашње.
Дошао из Језерске државе UwsaaR или, по нашки, АмуријА.
Одсео у хостелу «Код Капије».
Дружи се са Радетом Б. В.
Делује измучено и безопасно, као да је жељан смирења.
Лелујав и незаштићен када је пијан и када тогу пуни енергијом и ваздухом.
Потенцијално опасан, поседује ласерски путнички штап са непознатим додацима.
Занимљив за праћење и даљу обраду.


Amika.rs