Amika.rs

НАСЕЉАВАЊЕ ВИЗ@НТИЈЕ


Шанкер кафића «Код Капије»:

Онај нови?

Као овал за печење, са четири прилога – три мала и

један огроман НОС.

Код нас је, у хостелу.

Цуга, а и спава, преко црте...


Amika.rs