Amika.rs

НАСЕЉАВАЊЕ ВИЗ@НТИЈЕ

SREĆNA NOVA В И З А Н Т И Ј С К А GODINA!

Zašto vizantijska?
Zbog zapostavljanja civilizacijskih iskustava i kulture čiji kontiutet je jedinstven – 11 vekova!


Najvažnije – Vizantija je prva bila na udaru agresivnih religija i drugačijih kultura i SEDAM vekova je to uspešno rešavala – to je prvi put shvaćeno kada su Turci prošli kroz Srednju Evropu i opseli Beč, a potom opet zaboravljeno...

Više o tome u tekstu Milana Balinde «Хантингтон о сукобима цивилизација» http://www.amika.rs/VasingtonMilanBalinda/HantingtonSukobiCivilizacija.htm

kao i u tekstu Milana M. Ćirkovića «Savremenici budućnosti V: Džon B. S. Holdejn» http://blog.b92.net/text/8072/Savremenici%20budu%C4%87nosti%20V%3A%20D%C5%BEon%20B.%20S.%20Holdejn/

Postoji velika opasnost od globalnog zagrevanja, asteroida, katastrofalnih zemljotresa... a NAJVEĆA OD SUKOBA CIVILIZACIJA koji su trajali vekovima, traju i danas i biće, možda, katastrofalni ako ih (njih, sebe, kulturu profita i profite od sukoba) obostrano ne obuzdamo.

Ako je to mogla Vizantija neprekidno i uspešno tokom jednog milenijuma, možemo li i mi?

MALO DETALJA O CIVILIZACIJSKIM VREDNOSTIMA VIZANTIJE:

«Knjiga prefekta» (oko 900 godine), iz predgovora samog cara: «Pošto je Bog stvorio svet i naredio da u njemu vladaju red i sloga, napisao je zakon... da bi ljudi bili sačuvani od toga da navaljuju jedni na druge i DA JAČI NE BI UDARIO NA SLABIJEG... « - i dalje utvrdjuje posledice za prekršioce.

Obrazovanje se smatralo jednom od glavnih vrlina i NEOPHODNIM za svakoga ko želi da se uzdigne.

Imperija se povećavala i smanjivala tokom 10 vekova ali su tokovi kulturnog života ostajali neokrnjeni.

Ko je hteo da sagradi ili kupi kuću sa pogledom na na neki spomenik, statuu i slično (znači u centru naselja) morao je da dokaže da je dovoljno obrazovan da zna i shvata šta je to pred njim...

Vizantija JE TRAJNO uticala na umetnost istočne i zapadne Evrope, šaljući im umetnike i umetnička dela, pogotovu u XII i XIII veku... SLAVNI POČECI RENESANSE – doba Kavalinija, Duča i Đota – zasnivaju se uglavnom na tom procvatu vizantijske umetnosti.

Detaljnije o tome videti na

http://www.politika.rs/rubrike/Kultura/Sjaj-vizantijske-umetnosti.sr.html
http://blog.b92.net/text/12582/Ra%C4%91anje%20nove%20estetike/
http://www.amika.rs/NaseljavanjeVizantije-sadrzaj.htm
http://www.politika.rs/rubrike/Kulturni-dodatak/Mir-kao-i-rat-pochinje-u-nama.sr.html

Amika.rs

 

 


Svi detalji su citati iz knjige

BYZANTIUM, Filip Šerard i redakcija Time-Life izdanja, 1966, US,

odnosno na srpskom

Zavod za udžbenike, Beograd, 1972. godine