Amika.rs
Трин@Е100 с@звЕжђЕ

"Технологија је логорска ватра око које се окупљамо да бисмо испричали своје приче,

а светлост те ватре може да угреје, али и да сагори" (Лори Андерсон)

и МУЗЕЈ ИНТЕРНЕТА

 

Писање по песку и води - М. А.

Прва српска интернет-мрежа 1991. године

Први интернет-рат на Балкану

Електронска прозна књижевност - КАКО ЈЕ ПОЧЕЛО?

Први век после Интернета

MANIFEST O VIZUELNOM ROMANU ili Mrežom Reči umrežiti Gugl... i KOMENTARI

Бранислава Џигурски: Реч у виртуелном простору и српска електронска књижевност

Фејсбук и људске заједнице

Компјутери пишу романе

Иво Тартаља: Хипертекст пре Интернета: Борхесове бескрајне књиге

Могућности електронске књижевности - М. А.

и на http://signalism1.blogspot.com/2009/08/mogucnosti-elektronske-knjizevnosti.html

Интерактивност у електронској књижевности - М.А.

ТРИН@ЕСТО С@ЗВЕЖЂЕ - аутор М. А. .

Дигитална галаксија и КОМЕНТАРИ...

Рачунар, Интернет и приповест - М. А,

Хуни авангарде на електронском неу - М. А.у

Светски систем Николе Тесле - визија садашњег Интернета - М. А.

 

DEEP WEB – скривено подземље Интернета

Виртуелно право на грешку

Троглави против два Фејсбук племена

Е-КЊИЖЕВНОСТ (посебан еди на сродну тему)

 

УНИВЕРЗУМ И КЊИЖЕВНОСТ

Тумачења простора у филозофији и књижевности

М. А: Брзина, Интернет и електронска књижевност

М. А: Освајање простора/времена у ликовним и електронској уметности - текст

М. А. Освајање простора/времена у ликовним и електронској уметности - примери

M. A. Простор - време у књижевности

* * *

Милан Анђелковић: Утицај Интернета на друштво

М. А о Зорану Илићу: „Непознати и град“ - Временска капија у доба невиности и на Yu tube

Драгана Џајевић: Између Мреже и живота – књиге Зорана Илића и Милене Летић-Јовеш

 

Ово мE100 јЕ 3бин@ оних који ћЕ сЕ, 1 по 1 кор@к,

по5и од 5р@ркE и С3ндбЕрг@ до в@3 3н@Е100г с@звЕжђ@.

@ко им@мо 5љу и ми ћЕмо се,

из н@ших 8љЕних мо3шт@ и 3виј@лно - 5п@р@чких м@3ца

– у 3јумфу – ус5и с@ њим@.


Amika.rs